Field marketing

Fältförsäljning ger resultat för såväl kundintensiva företag som för nischade projekt och kan vara både en huvudkanal och ett komplement till telemarketing och andra säljkanaler.

 

Våra uppdrag på fältet går ut på att möta kunderna där de själva önskar; på arbetet, i hemmet eller annan plats. 

 

Vi utför även fältförsäljning där målgruppen befinner sig i samarbeten med företag, organisationer och föreningar.

Salezure bokar möten för både B2C och B2B.

Vi tar ansvar för bokningar även för de företag som önskar

hålla mötet själva.

 

Vi har unika metoder för att nå kunder och med vår metodik så kan vi garantera ett mycket gott resultat.

 

För oss på Salezure är resultat och kvalitet en självklarhet! 

 

När du vill veta mer: Kontakta vår koncerns VD Hilla Salomaa.

 

Hilla Salomaa

VD

+358405157163

hilla.salomaa@salezure.fi