Field marketing

Fältförsäljning ger resultat för kundintensiva företag och även i nischade projekt. Vi har funnit nya metoder att nå ut till kunder som andra ej lyckats med.

 

Våra uppdrag på fältet går ut på att möta kunderna där de befinner sig. Vi genomför möten hos kunder på arbetet eller i hemmet efter deras önskemål. Vi utför även fältförsäljnings i olika samarbeten med organisationer, föreningar och i allmänna mötesplatser där målgruppen befinner sig.

Fältförsäljningen kan vara en huvudkanal såväl som ett komplement till telemarketing eller annan säljkanal.

Vi utför även mötesbokning för de företag som önskar ta mötet själva. Vi garanterar resultatet för mötesbokning om man arbetar efter vår metodik.

Resultatet är en självklarhet och vårt ledord är kvalité. När du vill veta mer tag kontakt med vår koncern VD Hilla Salomaa. 

Hilla Salomaa

VD

+358405157163

hilla.salomaa@salezure.fi